Sentio Research Norway AS was established in 1997 and is a full service research company with its head office in Trondheim. We conduct all types of social science research, from pure market research to larger studies and evaluations. We work for actors in academia as well as the public and private sectors.

Our advisors and consultants are sociologists or political scientists from the Department of Sociology and Political Science at NTNU. Sentio’s work is characterised by a strong professional and strategic foundation, combined with good social understanding.

Our concepts


Citizen survey

Read more

Employee survey

Read more

Public health survey

Read more

Regional reputation management

Read more

Sentio in the news


Over halvparten av de spurte er skeptiske til følgene av EUs fjerde jernbanepakke, i en undersøkelse utført av Sentio Research.
November 21, 2018, 1:36 am
Mer enn fire av ti bønder dropper sikkerhetsbelte når de kjører traktor utenfor offentlig vei.
November 20, 2018, 9:58 am
- Mange alvorlige ulykker og dødsulykker kunne vært unngått ved bruk av setebelte, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim
November 20, 2018, 9:35 am
LANDBRUK: Heile 43 prosent av norske bønder seier dei droppar sikkerheitsbelte når dei køyrer utanfor offentleg veg. Berre 17 prosent seier dei alltid bruker belte.
November 20, 2018, 9:24 am
De vanligste årsakene til at bønder ikke bruker belte er at det ikke anses som nødvendig, at det er snakk om kortere avstander, eller rett og slett dårlige vaner.
November 20, 2018, 8:19 am
Show more

We stand ready to help you


Please contact us for a quote.

Our employeesContact us