Sentio Research Norway AS was established in 1997 and is a full service research company with its head office in Trondheim. We conduct all types of social science research, from pure market research to larger studies and evaluations. We work for actors in academia as well as the public and private sectors.

Our advisors and consultants are sociologists or political scientists from the Department of Sociology and Political Science at NTNU. Sentio’s work is characterised by a strong professional and strategic foundation, combined with good social understanding.

Our concepts


Citizen survey

Read more

Employee survey

Read more

Public health survey

Read more

Regional reputation management

Read more

Sentio in the news


På eget initiativ fikk hun gjennomført en meningsmåling om hva folk flest mener om at Norge kan bli en del av EUs energiunion Acer. 53,2 prosent svarte nei.
March 16, 2018, 7:39 pm
Har du et nyhetstips? Flertallet i fylkestinget takket som ventet nei til avtalen fra Gardermoen og fulgte opp med vedtak om å gjennomføre en rådgivende folkeavstemning om sammenslåingen
March 16, 2018, 5:06 pm
Å være heltidsstudent innebærer ikke bare å møte til undervisning og gjøre det absolutt nødvendige.
March 16, 2018, 2:49 pm
Stefan Löfven (t.v) och Jimime Åkesson (t.h). Foto: Nyheter Idag
March 16, 2018, 2:06 pm
Få synes fylkeskommunen er viktig. I en undersøkelse Sentio har utført på vegne av NRK i Troms og Finnmark svarer kun 15 prosent av de spurte i at fylkeskommunen er svært viktig for dem.
March 16, 2018, 9:43 am
Show more

We stand ready to help you


Please contact us for a quote.

Our employeesContact us