Sentio Research Norway AS was established in 1997 and is a full service research company with its head office in Trondheim. We conduct all types of social science research, from pure market research to larger studies and evaluations. We work for actors in academia as well as the public and private sectors.

Our advisors and consultants are sociologists or political scientists from the Department of Sociology and Political Science at NTNU. Sentio’s work is characterised by a strong professional and strategic foundation, combined with good social understanding.

Our concepts


Citizen survey

Read more

Employee survey

Read more

Public health survey

Read more

Regional reputation management

Read more

Sentio in the news


En ny rapport fra Rogaland fylkeskommune viser at rogalendinger føler seg trygge i drosjen. Nå frykter drosjenæringen at et nytt lovforslag kan endre på dette.
March 24, 2019, 8:02 pm
Senterpartiet er nå samlet det største partiet i de fire kommunene Kristiansund, Surnadal, Aure og Smøla. Partiet ligger an til rent flertall i Ap-kommunen Surnadal og 40 prosent av stemmene
March 23, 2019, 9:07 am
82 prosent av befolkningen i kommunene Kristiansund, Aure, Smøla og Surnadal er mest opptatt av gode samferdselsløsninger nordover mot Trondheim, ikke mot Ålesund.
March 21, 2019, 1:09 pm
37 prosent av norske studenter får penger fra foreldrene sine for å få studenttilværelsen til å gå rundt, ifølge en undersøkelse.
March 20, 2019, 7:32 am
37 prosent av norske studentar får pengar frå foreldra sine for å få studenttilværet til å gå rundt, ifølgje ei undersøking.
March 20, 2019, 6:52 am
Show more

We stand ready to help you


Please contact us for a quote.

Our employeesContact us