Sentio Research Norge AS ble etablert i 1997 og er et fullservice analyseinstitutt med hovedkontor i Trondheim. Vi gjennomfører alle typer samfunnsvitenskapelige undersøkelser, fra rene markedsundersøkelser til større utredninger og evalueringer. Vi jobber for aktører i akademia, offentlig og privat sektor.

Våre rådgivere og konsulenter er sosiologer eller statsvitere fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Sentios arbeid kjennetegnes av en sterk faglig og strategisk forankring, kombinert med god samfunnsforståelse.

Våre konsept


Borgerundersøkelse

Les mer

Medarbeiderundersøkelse

Les mer

Folkehelseundersøkelse

Les mer

Regional omdømmehåndtering

Les mer

Sentio i nyhetene


Nå rykker LO i Trondheim ut og oppfordrer ansatte i staten om å stemme nei til den avtalen som ligger på bordet. Kan få store konsekvenser, svarer LO Stat.
June 12, 2024, 12:14 pm
Me ynskjer å høyre korleis du syns det er å bu og leva i Hjelmeland. Onsdag 12. juni vil eit tilfeldig trekt utval av Hjelmeland sine innbyggjarar få ein SMS frå avsendaren «HjelmelandK» med ein invitasjon til å delta i ei spørjeundersøking.
June 12, 2024, 4:09 am
I løpet av de kommende dagene vil flere tusen tilfeldig utvalgte innbyggere i Sandefjord motta en SMS fra kommunen. Nå håper de at så mange som mulig vil ta seg tid til å besvare henvendelsen.
June 11, 2024, 5:04 pm
Efter regeringsskiftet, och framför allt efter att Folbildningsrådets ledning bytts ut, har flera regioner fryst eller inlett mer omfattande granskningar av studieförbundet Ibn Rushd verksamhet. Där den nya ledningen har egenförvärvad erfarenhet av hur det Muslimska brödraskapet arbetar med informationspåverkan och etablering i det svenska samhället. Reg...
June 11, 2024, 2:38 am
Ja, hvordan går det med Sveits, som ikke er med i noe av dette? EØS har jo tjent oss i Norge så bra, heter det, og vi er glade for å få tilgang til det europeiske markedet. (Og betaler bare 5 milliarder i «kontingent».) Så hvordan klarer Sveits seg?
June 10, 2024, 11:45 am
Nå rykker LO i Trondheim ut og oppfordrer ansatte i staten om å stemme nei til den avtalen som ligger på bordet. – Kan få store konsekvenser, svarer LO Stat.
June 10, 2024, 11:42 am
Mediehuset Al Jazeera används återkommande som Sveriges Radios och Sveriges Televisions primärkällor utan vidare information om hur plattformen nyttjats och nyttjas i desinformationssyften. När den israeliska armén fritog fyra av den israeliska gisslan omtolkade Al Jazeera Vita husets gratulationer till att USA fördömde attacken istället. Mediehuset har var...
June 9, 2024, 3:43 am
En ny undersökning utförd av Sentio Research visar att 6,1 procent skulle rösta på Medborgerlig Samling om det var säkert att partiet skulle komma över fyraprocentsspärren.
June 7, 2024, 2:15 pm
En ny opinionsundersökning utförd av Sentio Research visar på en dramatisk ökning i stödet för Medborgerlig Samling (MED) inför valet till Europaparlamentet. Om det vore säkert att MED skulle klara den parlamentariska gränsen på cirka 4% uppger hela 6,1% av väljarna att de skulle rösta på partiet. Enligt undersökningen är det endast 29% av väljarna som känner till partiet. Det tyder på hög potential för ytterligare stöd för Medborgerlig Samling.
June 6, 2024, 4:06 am
Fjord kommune gjennomfører no ei spørjeundersøking blant innbyggjarane våre om planane for landbasert oppdrett i Raudbergvika. Spørjeundersøkinga vert gjennomført som ei sms-undersøking i samarbeid med Sentio.
June 5, 2024, 9:35 am
Vis flere

Vi står klare til å hjelpe deg


Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Våre medarbeidereKontakt oss