Undersøkelsen peker ut de forhold som har størst betydning for at kommuner og regioner skal oppleves som en god plass å leve og bo.

Konseptet består av følgende hovedområder, med en rekke underspørsmål:

Bostedsindeks

Trygghetsindeks

Tjenesteindeks

Demokratiindeks

Omdømme

Konseptet er utviklet av Sentio i samarbeid med Nord Universitet.

Vi har etablert en database for spørsmålene i dette konseptet basert på et representativt utvalg i norske storbyer og Norge generelt som våre kunder kan sammenligne seg med.

For mer informasjon om borgerundersøkelsen, ta kontakt med Fredrik Solvi Hoen: fredrik@sentio.no eller (+47) 997 28 191.