Vi hjelper til med å finne den beste måten å samle inn data på, gitt problemstilling og målgruppe.Vi benytter og tilbyr alle faglig anerkjente metoder i vår bransje:

Telefonintervju

Undersøkelser via nett og mobil

Postale undersøkelser

Dybdeintervju

Fokusgruppeintervju

Analyse av eksisterende data

Observasjon