Sentio Research Norway AS was established in 1997 and is a full service research company with its head office in Trondheim. We conduct all types of social science research, from pure market research to larger studies and evaluations. We work for actors in academia as well as the public and private sectors.

Our advisors and consultants are sociologists or political scientists from the Department of Sociology and Political Science at NTNU. Sentio’s work is characterised by a strong professional and strategic foundation, combined with good social understanding.

Our concepts


Citizen survey

Read more

Employee survey

Read more

Public health survey

Read more

Regional reputation management

Read more

Sentio in the news


Meddelande om tilldelning av kontraktVarordirektiv 2014/24/EUAvsnitt I: Upphandlande myndighetI.1) Namn och adresser
January 18, 2021, 7:52 am
- En skikkelig drittmåling, sier Ap-nestlederen etter nok en gang å bli slått av Trygve Slagsvold Vedum.
January 14, 2021, 5:00 pm
71 prosent av ordførerne og rådmennene opplyser at helse- og omsorgsektoren kan få eller får reduserte rammer, og like mange melder om kutt i SFO og skole. Nesten 3 av 4 kommuner har vurdert, planlagt eller gjennomført reduksjon i kommunale tjenester og 24 prosent har vurdert oppsigelser. - Det er skremmende, sier lederen i Fagforbundet.
January 14, 2021, 11:16 am
56 prosent av befolkningen har et godt eller meget godt inntrykk av barnevernet. Det er en økning på åtte prosentpoeng fra 2019, viser ny undersøkelse uført for Bufdir.
January 14, 2021, 11:00 am
Over halvparten av befolkningen har et godt eller meget godt inntrykk av barnevernet. Tilliten til barnevernet er styrket de siste årene, viser undersøkelse.
January 13, 2021, 5:36 pm
Show more

We stand ready to help you


Please contact us for a quote.

Our employeesContact us