Sentio Research Norway AS was established in 1997 and is a full service research company with its head office in Trondheim. We conduct all types of social science research, from pure market research to larger studies and evaluations. We work for actors in academia as well as the public and private sectors.

Our advisors and consultants are sociologists or political scientists from the Department of Sociology and Political Science at NTNU. Sentio’s work is characterised by a strong professional and strategic foundation, combined with good social understanding.

Our concepts


Citizen survey

Read more

Employee survey

Read more

Public health survey

Read more

Regional reputation management

Read more

Sentio in the news


38 prosent av norske studenter ser verre på jobbutsiktene nå enn de gjorde før koronapandemiens inntog for et år siden. Det skriver Universitas.
March 5, 2021, 5:31 pm
Benthe Onstad, Mette Sønderskov og Terje Ødegaard, alle ansatt ved Høyskolen i innlandet, skriver i et innlegg i Dagsavisen 1. mars at Bufdir har et
March 5, 2021, 10:10 am
direktiv 2014/24/EUAvsnitt I: Upphandlande myndighetI.1) Namn och adresserOfficiellt namn: Latvijas Lauksaimniec bas universit te
March 5, 2021, 7:55 am
37 prosent av befolkningen er imot regjeringens rusreform, der bruk og besittelse av mindre mengder narkotika avkriminaliseres, viser en undersøkelse.
March 4, 2021, 11:04 am
UNDERSØKELSE: Kun 22 prosent støtter fullt ut regjeringens forslag som åpner for å ikke straffeforfølge bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, skriver Klassekampen.
March 4, 2021, 6:09 am
Show more

We stand ready to help you


Please contact us for a quote.

Our employeesContact us