Undersøkelsen gir informasjon om helse og livskvalitet i den enkelte region, kommune eller virksomhet. Følgende tema blir kartlagt:

Selvrapportert helse og tilfredshet med tilværelsen

Livsstil

Deltakelse i lokalsamfunn og nærmiljø

Fysisk helse

Fattigdom

Risikoanalyser av fedme, diabetes og alkoholmisbruk

Driveranalyser: Hva påvirker selvrapportert helse og tilfredshet med tilværelsen?

Utviklet i samarbeid med NTNU, Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og Regionförbundet Jämtlands län.

Vi har etablert en representativ nasjonal database for spørsmålene i dette konseptet basert på et utvalg av 1000 personer i Norge. Våre kunder kan derfor sammenligne seg med resultatene i Norge totalt.

For mer informasjon om folkehelseundersøkelsen, ta kontakt med Marie Rande: marie@sentio.no eller (+47) 918 53 907.