Sentios medarbeiderundersøkelse måler de viktigste faktorene som har betydning for motivasjon, trivsel og helse. Konseptet dekker både oppgave-, individ- og organisasjonsnivå, og er grundig testet med tanke på validitet og reliabilitet.

Konseptet gir svar på følgende tre hovedspørsmål:

Hva er resultatene for virksomheten samlet?

Er det noen undergrupper i virksomheten som skiller seg ut?

Hva er de viktigste driverne for medarbeidernes motivasjon og tilfredshet?

Sentios konsept for medarbeiderundersøkelser er utviklet i samarbeid med psykologisk institutt ved NTNU.

Vi tilbyr sammenligning mot en benchmark med resultater for Norge, som består av om lag 1000 ansatte i privat sektor og 1000 ansatte i offentlig sektor.

For mer informasjon om medarbeiderundersøkelsen, ta kontakt med Roar Håskjold: roar@sentio.no eller (+47) 905 48 892.