SVT har genomfört en granskning av rösträkningen i det senaste EU-valet utan statistiskt metodstöd och utan att sätta sina spekulativa slutsatser i vare sig en internationell kontext eller jämföra dessa med antalet ogiltiga röster. Ett reportage vars utformning mer styrker bilden av en skattefinansierad verksamhet som bekräftar foliehattars narrativ än en j...
July 18, 2024, 2:37 am
IOGT kaster seg inn i debatten om alkoholpolitikken i Nordkapp. Politikk
July 16, 2024, 9:00 am
Kritiken från organisationer inom civilsamhället växer mot regeringen vartefter den påbörjat en reformation av såväl regelverk som former för civilsamhällets tillgång till statskassan. Bland de mest högljudda, och välorganiserade kritikerna märks Diakonia - den organisation som har de absolut mest vittgående kontakterna in i media och andra samhälls- och m...
July 15, 2024, 9:29 am
Utlandskorrespondenten Cecilia Uddéns sommarprogram avslutas med att Uddén frågar sig i programmets sista andetag hur det kom sig att världen utvecklats som den gjort under hennes tid som korrespondent. Hon är dock själv en del av svaret på frågan trots ansträngningarna att skriva om sin egen version av historien. Oemotsagd i 90 minuter. Journalisten och...
July 10, 2024, 3:31 am
Photo: Rama | Local Elections will be held in Norway in September
July 3, 2024, 8:21 am
According to the poll Sentio has done on behalf of the Norwegian Student Organization (NSO) and the University of Oslo newspaper Universitas, only 14 percent of Norwegian students support the Conservatives, a dramatic decrease from 24 percent in 2013.
July 2, 2024, 10:04 pm
Fram till 2023, då regeringen drog ner informationsanslaget för det biståndsindustriella komplexet bedrevs ett omfattande arbete av Hamas samarbetsorganisationer i Sverige. Bland annat kunde Palestinagruppernas genomslag växa med hjälp av skattefinansiering. Något som skiljer den palestinska flyktingsituationen från tidigare stora folkfördrivningar är de...
July 2, 2024, 5:53 pm
In the latest election poll conducted by Sentio for Dagens Næringsliv in April, support towards the Progress Party (FrP) decreased by 7.3 percentage points, while support for the Conservatives (Høyre) increased by 4.8 percentage points. FrP had never experienced such a huge decline in polls. With this result, the party is at its lowest support level with 19.5 since October 2009. On the other hand, Conservatives (Høyre) reached up to 28.8 percent support and took the first place in front of the governing Labor Party (Ap), which lost 2.2 percent of its support. Norwegian political analysts think Høyre is profiting from FrP's decline as a result of the party's key politician Trond Birkedal's sexual abuse scandal.
July 1, 2024, 8:40 pm
Skrevet av Eirik Johansen Publisert 28. juni 2024, Oppdatert 28. juni 2024
June 28, 2024, 5:05 pm
Sp-ledelsen vil gjøre nasjonal styring med energipolitikken til viktig valgkampsak. Dermed slutter Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad seg i praksis til alliansen mellom Rødt-leder Marie Sneve Martinussen og lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum (Ap).
June 27, 2024, 1:52 pm