Mens 15 prosent avstår, hevder 3 prosent av studentene at de har sex hver dag. Men det mest interessante funnet er et helt annet, ifølge
May 11, 2022, 4:12 pm
Blant studenter er det en lavere andel som ønsker barn enn i resten av befolkningen. Kan klimaangst, selvrealisering, politikk og fremtidsutsikter forklare tallene?
May 11, 2022, 11:25 am
Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.
May 10, 2022, 8:54 am
Regjeringen får en drømmepasning fra Statens vegvesen og Bane Nor. Responsen er temmelig uforståelig.
May 10, 2022, 8:28 am
Motstanden mot Møreaksen er målt ved flere anledninger. De mest omfattende er fra 2019 utført av Sentio og av Norstat i 2021.
May 10, 2022, 7:22 am
Motstanden mot Møreaksen er målt ved flere anledninger. De mest omfattende er fra 2019 utført av Sentio og av Norstat i 2021.
May 9, 2022, 1:17 pm
Motstanden mot Møreaksen er målt ved flere anledninger. De mest omfattende er fra 2019 utført av Sentio og av Norstat i 2021.
May 9, 2022, 1:12 pm
En ny undersøkelse viser at 80 prosent er bekymret for at økte priser på varer og tjenester vil påvirke privatøkonomien deres framover.
May 8, 2022, 1:45 pm
Jag har länge trott att Liberalerna ändå haft en hygglig chans att komma in i riksdagen, men det tror jag inte längre.
May 7, 2022, 12:41 pm
När frågor som Nato, Ukraina och andra partiers problem hamnar i fokus glöms Centerpartiets dåliga opinionsläge bort. Det skriver statsvetaren Jonas Hinnfors på Twitter.
May 7, 2022, 8:25 am