Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen. Et klart flertall mener EU har for mye makt i Norge.
May 28, 2024, 7:47 am
I Norge har vi en sterk tradisjon for å legge til rette for at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig. Det har en egenverdi å bo i eid bolig; det gir selvbestemmelse. I tillegg bidrar det til spredt privat eierskap og til sparing på private hender.
May 27, 2024, 12:42 pm
| SpareBank 1 Nord-Norge Norges største bærekraftsundersøkelse er klar, for andre året på rad.
May 27, 2024, 5:00 am
Ei ny undersøking viser at 70 prosent av befolkninga er for å innføra ei 15-årsgrense for sosiale medium.
May 25, 2024, 9:30 am
En ny undersøkelse viser at 70 prosent av befolkningen er for å innføre en 15-årsgrense for sosiale medier.
May 24, 2024, 6:35 pm
70 prosent av nordmenn vil ha 15-årsgrense på sosiale medier, ifølge undersøkelse.
May 24, 2024, 10:23 am
En ny undersøkelse viser at 70 prosent av befolkningen er for å innføre en 15-årsgrense for sosiale medier.
May 24, 2024, 9:51 am
En ny undersøkelse viser at 70 prosent av befolkningen er for å innføre en 15-årsgrense for sosiale medier.
May 24, 2024, 8:45 am
En ny undersøkelse viser at 70 prosent av befolkningen er for å innføre en 15-årsgrense for sosiale medier.
May 24, 2024, 6:08 am
En ny undersøkelse viser at 70 prosent av befolkningen er for å innføre en 15-årsgrense for sosiale medier.
May 24, 2024, 6:05 am