Konseptet inneholder et verktøy for måling av virksomheters omdømme i flere interessentgrupper, først og fremst regionale ledere, men også andre interessentgrupper som befolkning, kunder, investorer, medarbeidere m.fl.

Omdømmeundersøkelsen måler følgende hovedområder:

Økonomi

Produkter og tjenester

Arbeidsmiljø

Samfunnsansvar og etikk

Innovasjon

Kommunikasjon

Ledelse

Konseptet er utviklet i samarbeid med Sintef Bedriftsutvikling AS.

Resultatene blir benchmarket mot en samlet total, samt mot bransje der undersøkelsesutvalget tillater dette.

For mer informasjon om regional omdømmehåndtering, ta kontakt med Roar Håskjold: roar@sentio.no eller (+47) 905 48 892.