Vi hjälper er att hitta bästa sättet att samla in data på givet problemställning och målgrupp. Vi använder oss av och erbjuder alla professionellt erkända metoder i vår bransch:

Telefonintervju

Undersökningar via nät och mobil

Postundersökningar

Djupintervju

Fokusgruppsintervju

Observation

Analys av existerande data