Undersökningen ger information om hälsa och livskvalitet i enskilda regioner, kommuner eller verksamheter.
Följande tema kartläggs:

Självrapporterad hälsa och nöjdhet med tillvaron

Livsstil

Deltagning i lokalsamhälle och närmiljö

Fysisk hälsa

Fattigdom

Riskanalyser av fetma, diabetes och alkoholmissbruk

Driveranalyser: Vad påverkar självrapporterad hälsa och nöjdhet med tillvaron?

Folkhälsoundersökningen är utvecklad i samarbete med NTNU, Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) och Regionförbundet Jämtlands län.

Vi har etablerat en representativ national databas för frågorna i detta koncept baserat på ett urval av 1 000 personer i Norge. Våra kunder kan därför jämföra sig med resultaten i Norge totalt.

För mer information om folkhälsoundersökningen kan du kontakta Marie Rande: marie@sentio.no eller (+47) 918 53 907.