Sentios medarbetarundersökning mäter de viktigaste faktorerna som påverkar motivation, trivsel och hälsa.  Konceptet täcker både uppgifts-, individ- och organisationsnivå och är grundligt testat med tanke på validitet och tillförlitlighet.

Konceptet ger svar på tre huvudfrågor:

Vad är de samlade resultaten för verksamheten?

Särskiljer sig några undergrupper i verksamheten?

Vad är de viktigaste drivkrafterna för medarbetarnas motivation och nöjdhet?

Sentios koncept för medarbetarundersökningar är utvecklat i samarbete med det psykologiska institutet vid NTNU.

Vi erbjuder jämförelser med riktmärken för resultat för Norge, som består av omkring 1 000 anställda i den privata sektorn och 1 000 anställda i den offentliga sektorn.

För mer information om medarbetarundersökningen kan du kontakta Roar Håskjold: roar@sentio.no eller (+47) 905 48 892.