Konceptet innehåller ett verktyg för mätning av verksamheters omdöme i flera intressegrupper, först och främst regionala ledare, men också andra intressegrupper som befolkning, kunder, investerare, medarbetare med flera.

Omdömesundersökningen mäter följande huvudområden:

Ekonomi

Produkter och tjänster

Arbetsmiljö

Samhällsansvar och etik

Innovation

Kommunikation

Ledarskap

Konceptet är utvecklat av Sentio Research Norge AS och Sintef bedriftsutvikling AS.

Resultaten riktmärks mot en samlad helhet samt mot branscher som undersökningsurvalet tillåter.

För mer information om regional omdömeshantering kan du kontakta Roar Håskjold: roar@sentio.no eller (+47) 905 48 892.