Sentio Research Norge AS etablerades 1997 och är ett fullservice-analysinstitut med huvudkontor i Trondheim. Vi genomför alla typer av samhällsvetenskapliga undersökningar, från rena marknadsundersökningar till större utredningar och utvärderingar. Vi arbetar för aktörer inom de akademiska, offentliga och privata sektorerna.

Våra rådgivare och konsulter är sociologer eller statsvetare från institutet för sociologi och statsvetenskap vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU). Sentios arbete kännetecknas av en stark professionell och strategisk förankring kombinerat med en god samhällsförståelse.

Våra koncept


Medborgarundersökning

Läs mer

Medarbetarundersökning

Läs mer

Folkhälsoundersökning

Läs mer

Regional omdömeshantering

Läs mer

Sentio i nyheterna


Du blir ikke automatisk sunn av å droppe kjøtt.
April 27, 2017, 9:11 am
Publicerad: 4 minuter sedan Av: Text: Ulf Stolt Foto: Henric Lindsten & Joel Nilsson
April 26, 2017, 6:58 am
Skoler, politi og fagpersoner som jobber med forebygging, melder at det foregår kjøp og salg av narkotika ved norske skoler.
April 25, 2017, 11:11 am
Nordmøringene er ikke enige i om Nordmøre bør bli en del av Trøndelag eller ikke.
April 19, 2017, 8:35 am
Visa mer

Vi står redo att hjälpa dig


Kontakta oss för en offert

Våra medarbetareKontakta oss