Sentio Research Norge AS etablerades 1997 och är ett fullservice-analysinstitut med huvudkontor i Trondheim. Vi genomför alla typer av samhällsvetenskapliga undersökningar, från rena marknadsundersökningar till större utredningar och utvärderingar. Vi arbetar för aktörer inom de akademiska, offentliga och privata sektorerna.

Våra rådgivare och konsulter är sociologer eller statsvetare från institutet för sociologi och statsvetenskap vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU). Sentios arbete kännetecknas av en stark professionell och strategisk förankring kombinerat med en god samhällsförståelse.

Våra koncept


Medborgarundersökning

Läs mer

Medarbetarundersökning

Läs mer

Folkhälsoundersökning

Läs mer

Regional omdömeshantering

Läs mer

Sentio i nyheterna


Over halvparten av de spurte er skeptiske til følgene av EUs fjerde jernbanepakke, i en undersøkelse utført av Sentio Research.
November 21, 2018, 1:36 am
Mer enn fire av ti bønder dropper sikkerhetsbelte når de kjører traktor utenfor offentlig vei.
November 20, 2018, 9:58 am
- Mange alvorlige ulykker og dødsulykker kunne vært unngått ved bruk av setebelte, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim
November 20, 2018, 9:35 am
LANDBRUK: Heile 43 prosent av norske bønder seier dei droppar sikkerheitsbelte når dei køyrer utanfor offentleg veg. Berre 17 prosent seier dei alltid bruker belte.
November 20, 2018, 9:24 am
De vanligste årsakene til at bønder ikke bruker belte er at det ikke anses som nødvendig, at det er snakk om kortere avstander, eller rett og slett dårlige vaner.
November 20, 2018, 8:19 am
Visa mer

Vi står redo att hjälpa dig


Kontakta oss för en offert

Våra medarbetareKontakta oss