Sentio Research Norge AS etablerades 1997 och är ett fullservice-analysinstitut med huvudkontor i Trondheim. Vi genomför alla typer av samhällsvetenskapliga undersökningar, från rena marknadsundersökningar till större utredningar och utvärderingar. Vi arbetar för aktörer inom de akademiska, offentliga och privata sektorerna.

Våra rådgivare och konsulter är sociologer eller statsvetare från institutet för sociologi och statsvetenskap vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU). Sentios arbete kännetecknas av en stark professionell och strategisk förankring kombinerat med en god samhällsförståelse.

Våra koncept


Medborgarundersökning

Läs mer

Medarbetarundersökning

Läs mer

Folkhälsoundersökning

Läs mer

Regional omdömeshantering

Läs mer

Sentio i nyheterna


Nesten en av to i drammensregionen mener byferjer er en god idé. Det er musikk i Ap-ører.
September 21, 2017, 6:59 pm
Hvor mye seksuell trakassering skal til for å sparke en grisete professor?
September 21, 2017, 11:42 am
Får man tro en opinionsundersökning av Sentio får SD 25 procent av rösterna i Region Skåne. Det är tveksamt om minoritetsstyret kan bestå.
September 21, 2017, 6:34 am
I en undersøkelse blant 3.978 kvinnelige studenter i Bergen svarer over 3 prosent at de har opplevd seksuelle overgrep i studietiden.
September 20, 2017, 11:21 am
Visa mer

Vi står redo att hjälpa dig


Kontakta oss för en offert

Våra medarbetareKontakta oss