Undersökningen pekar ut de förhållanden som har störst betydelse för att kommuner och regioner ska upplevas som en bra plats att leva och bo på.

Konceptet består av följande huvudområden med en rad underfrågor:

Bostadsindex

Trygghetsindex

Tjänsteindex

Demokratiindex

Omdöme

Konceptet är utvecklat av Sentio i samarbete med Nord Universitet.

Vi har etablerat en databas för frågorna i detta koncept baserat på ett representativt urval i norska storstäder och Norge generellt som våra kunder kan jämföra sig med.

För mer information om medborgarundersökningen kan du kontakta Fredrik Solvi Hoen: fredrik@sentio.no eller (+47) 997 28 191.