Et godt forarbeid legger grunnlaget for høy kvalitet i undersøkelsene. Vi hjelper dere med teoretiske og metodologiske valg som:

Hva som skal måles

Hvordan dette bør måles

Hvordan stille gode spørsmål