Sentio Research Norge AS ble etablert i 1997 og er et fullservice analyseinstitutt med hovedkontor i Trondheim. Vi gjennomfører alle typer samfunnsvitenskapelige undersøkelser, fra rene markedsundersøkelser til større utredninger og evalueringer. Vi jobber for aktører i akademia, offentlig og privat sektor.

Våre rådgivere og konsulenter er sosiologer eller statsvitere fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Sentios arbeid kjennetegnes av en sterk faglig og strategisk forankring, kombinert med god samfunnsforståelse.

Våre konsept


Borgerundersøkelse

Les mer

Medarbeiderundersøkelse

Les mer

Folkehelseundersøkelse

Les mer

Regional omdømmehåndtering

Les mer

Sentio i nyhetene


44,5 prosent av danskane i ei ny meiningsmåling føretrekk eit nordisk forbund i staden for dansk EU-medlemskap.
June 18, 2018, 7:46 pm
En ny repræsentativ meningsmåling foretaget af Sentio viser, at 44,5 procent af danskerne foretrækker et nordisk forbund i stedet for dansk EU-medlemskab, der kun støttes af 36,2 procent.
June 18, 2018, 11:37 am
Krisesentrene gir et bredt tilbud til barn, og i følge krisesenterloven skal kommunene sørge for at barns rettigheter og behov ivaretas under oppholdet på et krisesenter. Det er en positiv
June 15, 2018, 9:15 am
KOMHELSE 2018 er en nettbasert spørreundersøkelse rettet mot innbyggere i alle landets kommuner som har mottatt kommunale helsetjenester for utfordringer knyttet til psykisk helse, rus,
June 13, 2018, 12:22 pm
Innvandringskritiske Sverigedemokraterna er allerede største parti i Sverige, med god margin, ifølge norske Sentio Research.
June 12, 2018, 1:42 pm
Vis flere

Vi står klare til å hjelpe deg


Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Våre medarbeidereKontakt oss